Kovotourplus

Sutomore.cz

> Mapa
> Sutomore
> Bar
> Ulcinj
> Doprava
> Konverzace
> Potápění
> Kuchyně
> Rádce na cesty

Váš prohlížec bohužel nepodporuje flash

Černá Hora - Bar

Největším městem v jižní části černohorského pobřeží je Bar ležící v širokém Barském zálivu. Byl založen až na sklonku 19. století po úplném osvobození země od Turků a brzy se stal důležitým hospodářským centrem Černé Hory. Ve městě končí jediná černohorská železnice vedoucí z Podgorici a Bělehradu, která je unikátním technickým dílem, neboť její součástí je několik set tunelů a mostů překonávajících náročné přírodní podmínky. Dokončení této trati v 60. letech 20. století znamenalo hospodářské oživení města, což se projevilo hlavně rozvojem zdejšího přístavu na pobřeží Jaderského moře. Město utrpělo velké škody při zemětřesení roku 1979. Krajina kolem Baru je oblastí s dlouhou tradicí pěstování oliv, což dokazují rozlehlé olivové sady rozkládající se v okolí města. V krásném háji stojí u osady Mirovica i strom, který byl údajně zasazen před více než 2000 lety, a měl by tedy být nejstarším olivovníkem na světě. Podle některých pověstí žádný z obyvatel Baru nesměl uzavřít sňatek, dokud vlastnoručně nezasadil alespoň 10 olivovníků. Mnoho z nich také nese jména svých pěstitelů.

Přímo ve městě můžeme navštívit pláž Topolica nacházející se nedaleko přístavu, oblíbená je však Červená pláž ležící severně od města směrem k Sutomore. Její jméno je odvozeno od neobvyklé barvy písku a váže se k ní zajímavá pověst o krásné mořské víle Nereidě, která zde ráda odpočívala. Její smích a zpěv byl slyšet široko daleko, avšak kdo o něm vyprávěl jiným lidem, stal se němým.

Stari Bar

Historický předchůdce Baru je starobylé městečko Stari Bar ležící několik kilometrů od pobřeží na úpatí pohoří Rumija. Je ze tří stran obklopeno vysokými a nepřístupnými svahy a strategická poloha místa byla jistě jedním z důvodů jeho vzniku. Původní název města Antibari souvisí s italským městem Bari ležícím naproti přes Jaderské moře v Itálii. Stari Bar se již od 9. století jedním z nejdůležitějších opěrných bodů knížectví Zeta. Obyvatelé města se po staletí živili pěstováním oliv, obchodem a řemesly a Bar se úspěšně rozvíjel. Roku 1077 zde byl korunován na prvního krále Duklji kníže Michal a zde také vznikla známá kronika kněze Dukljanina. V 15. století Bar opevnili Benátčané, přesto však padl do rukou Turkům, kteří jej okupovali až do 19. století. Při svém odchodu vynuceném rozhodnutím Berlínského kongresu roku 1878 jej také zničili, když nechali vybouchnout své sklady střelného prachu umístěné v katedrále a románském kostele. Exploze rozmetala celé město a zničil asi 230 staveb, z nichž některé se alespoň částečně zachovaly. Starému Baru se od té doby říká město duchů. V poslední době zde probíhá rekonstrukce některých ulic a budov, po jejímž dokončení se Stari Bar jistě stane jedním z nejnavštěvovanějších míst v oblasti. Nejstarší část Starého Baru se nachází na výrazném hřebenu a vstupuje se do ní městskou branou, v níž je vystaven starý dřevěný lis. Ačkoliv bránu zdobí benátský lev, pochází z byzantských dob ze 14. století. Všechny stavby uvnitř městských hradeb byly postaveny z kamene. Nejlépe se zachoval biskupský palác pocházející z přelomu 14. a 15. století, s dochovanými pozůstatky fresek ze 16. století, a malé kostely sv. Kateřiny a sv. Venerandy. Památkou z dob turecké nadvlády jsou lázně postavené na přelomu 17. a 18. století, prachárna a zvonice.

V nejvýše položené části si můžeme prohlédnout bývalou pevnost a monumentální pozůstatky akvaduktu postaveného Benátčany, jímž bylo město zásobováno vodou tekoucí z hor. Většina budov je dosud v ruinách, ale při procházce křivolakými a prudce stoupajícími uličkami si můžeme udělat představu o bývalé nádheře tohoto pozoruhodného města. Z jeho hradeb je krásný výhled do údolí a na okolní hory.Novější část Starého Baru se rozkládá pod hradbami starého města. V jeho uličkách najdeme řadu restaurací, barů, kaváren i možností soukromého ubytování. V okolí města si můžeme prohlédnout rozlehlé olivovníkové sady s krásnými stromy, z nichž některé pamatují začátek našeho letopočtu.


  Ostatní weby: kovotour.cz | sutomore.cz | budva.cz | zlatnaobala.eu | poseidonbeach.cz


© 2009 KOVOTOUR PLUS s.r.o. / Jiří Kratochvíl

Partneři webu:

zájezdy Last minute, letovisko Budva, Bali Indonésie